Při rozhodování o vhodné klimatizaci je nezbytné pečlivě zohlednit několik klíčových faktorů, které ovlivňují její účinnost, spolehlivost a celkový výkon. Volba správné klimatizační jednotky je záležitostí mnohem komplexnější než pouhý design a cena; je také schopnosti zařízení zajistit komfortní a zdravé klima v interiéru. Je důležité brát v úvahu specifika prostoru, ve kterém bude klimatizace instalovaná, a individuální potřeby uživatele. Následující faktory představují klíčové aspekty, které je třeba zvážit při výběru vhodného klimatizačního systému.

Funkce

Moderní klimatizace nabízejí funkce chlazení, topení, odvlhčování a ventilace. Některé vybrané modely disponují také oblíbenou funkcí temperace, která umožňuje udržování stabilní teploty v interiéru. Například u některých řad klimatizací značky Airwell je možné nastavit udržování vnitřní teploty na 8 °C a také speciální funkci „I Feel“ umožňující snímání teploty z ovladače.

Filtrace

Samostatnou kapitolou jsou možnosti filtrace. Základní filtrace je součástí každé klimatizace. Jedná se o filtraci prachových a dalších mechanických částic. Klimatizace mohou být vybavené také elektrostatickým filtrem, fotokatalickým filtrem nebo ionizátorem.

Výkon

Rozsah výkonu běžných splitových a multisplitových klimatizací se pohybuje přibližně od 2 kW do 16 kW. Tento rozsah závisí na konkrétním typu vnitřní jednotky a druhu systému (split / multisplit). Výpočet výkonu provádí odborná firma, která provádí instalace nebo údržbu zařízení. Při stanovení správného výkonu se zohledňují různé faktory jako jsou tepelné zisky a ztráty objektu, další zdroje tepla či chladu, expozice slunečnímu záření, orientace prostoru, obsazenost osobami a způsob využití daného prostoru. Značka Airwell má jeden z nejširších rozsahů výkonů a konektivity na trhu k řešení klimatizace jedné místnosti i celých objektů.

Hlučnost

Je důležité rozlišovat mezi uváděnými parametry, přičemž nejčastěji se jedná o akustický výkon a akustický tlak. Akustický výkon je měřený přímo na zdroji hlučnosti – bez odstupu. Akustický tlak je měřený v určité odstupové vzdálenosti od zdroje hluku. U značky Airwell začínají nejnižší hodnoty akustického tlaku v 1 m od jednotky již na hodnotě 20 dB(A) což je jedna z nejtišších hodnot na trhu. Jednotky jsou proto vhodné například pro ložnice, zasedací místnosti a pro další prostory, ve kterých je potřebná nízká úroveň hluku.

Ovládání a konektivita

Téměř veškeré jednotky jsou standardně vybavené infračerveným ovladačem, který umožňuje kompletní uživatelské ovládání zařízení. Kromě toho je možné doplnit i kabelový nástěnný ovladač. Velkou oblibu si získává ovládání prostřednictvím mobilní aplikace, která obvykle nabízí stejné funkce jako infračervený ovladač. Většina jednotek poskytuje možnost ovládání pomocí mobilní aplikace buď jako součást základního vybavení nebo jako volitelné příslušenství. Značka Airwell poskytuje aplikaci s názvem AirHome v českém jazyce, která umožňuje plné využití všech uživatelských funkcí.

Účinnosti a výkony

Při výběru klimatizace je klíčové brát v úvahu účinnost, kterou vyjadřují hodnoty EER (energetická účinnost při chlazení) a SEER (sezónní energetická účinnost). EER udává účinnost klimatizačního systému v konkrétním okamžiku za ideálních podmínek, zatímco SEER bere v úvahu průměrnou účinnost systému během celého roku při různých teplotních podmínkách. Je důležité si uvědomit, že EER a SEER jsou dva různé způsoby měření účinnosti a nelze je přímo porovnávat či zaměňovat. Podobně se pracuje i s ukazateli účinnosti při vytápění, kde se používají zkratky COP (Koeficient účinnosti provozu) nebo SCOP (sezónní koeficient účinnosti provozu).
Určité modely klimatizací Airwell – produktová řada HDHC – se vyznačují vysokou účinností, díky čemuž jsou zařazené do dotačních programů v České republice. Tím se Vám otevírá možnost získat finanční podporu.

Cena zařízení

V mnoha případech je cena klíčovým faktorem při výběru klimatizace. V případě samostatných zařízení je nejlevnější volbou vnitřní jednotka nástěnného typu, ať už se jedná o systém split nebo multisplit. Nástěnné jednotky jsou také nejčastěji využívaným typem klimatizace pro domácnosti, menší kanceláře nebo provozovny. Jejich cena se může lišit v závislosti na vybavení, barvě a výkonu.

Ceny kazetových a podstropních jednotek jsou podobné a vyšší než u jednotek nástěnných. Nejdražší možností je obvykle jednotka potrubní (kanálová), jelikož je primárně určená pro skrytou instalaci, která si vyžaduje vyšší instalační nároky a také dodávku vzduchotechnického potrubí a distribučních elementů. Její instalace ale bývá nejelegantnější, jelikož je nejméně viditelná v interiéru.

Cena kompletního pořízení klimatizace může výrazně kolísat v závislosti na nákladech spojených s instalací a potřebnými komponenty. Mezi faktory, které mohou zvyšovat cenu, patří například velké vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou, obtížná dostupnost pro instalaci (například kvůli elektroinstalaci, odpadům atd.), nebo specifické umístění jednotek (například ve výškách). Není výjimkou, že některé instalační náklady mohou být srovnatelné nebo převyšovat pořizovací cenu zařízení. Při vyplnění poptávkového formuláře získáte kontakt na nejbližšího ověřeného partnera Airwell a získáte přehlednou nabídku dodávky a instalace dle vašich požadavků.


Pro poradenství ohledně ceny instalace a doporučení nejvhodnějšího partnera vyplňte poptávkový formulář nebo se informujte u místních instalačních společností, které mají zkušenosti s technologiemi Airwell.